Määratlemata

Robotiehitamise toetus

Lexplast OÜ viib perioodil 1.10.2020 – 30.04.2022  ellu tootearendusprojekti nr EU60335. Projekti tulemusena arendatakse välja ja tuuakse turule esimene uus omatoode – tööstuslik robot, mille edukas elluviimine võimaldab ettevõttel alustada lisaks kaubandustegevustele ka omatoodete arendamist, tootmist ja turustamist. Projekti tulemusel laieneb ettevõte uutele turgudele ning suurendatakse mahtusid juba olemasolevatel eksportturgudel.

 Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS tootearenduse toetuse meetmest 95 067,00 eurose kaasrahastusega. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.